לאומי למשכנתאות איתכם
מהרגע הראשון ועד לדירה

בואו נתחיל לתכנן את המשכנתא
שמתאימה לכם

לאומי למשכנתאות
אתכם מהרגע הראשון
ועד לדירה

1. עונים על כמה שאלות
2. המודל החכם שלנו מנתח את הנתונים
3. מקבלים תשובה במהירות

בואו נתחיל לתכנן את המשכנתא
שמתאימה לכם

1. עונים על כמה שאלות
2. המודל החכם שלנו מנתח את הנתונים
3. מקבלים תשובה במהירות

למי זה מתאים?

אייקון נכס למתעניינים ברכישת נכס
אייקון רשימה תושבי ישראל
אייקון לקוחות לקוחות כל הבנקים
אייקון גיל מעל גיל 18

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.
העמדת המשכנתא ותנאיה נתונים לשיקול דעת הבנק. שירות זה איננו מהווה בקשה לאישור עקרוני

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק. העמדת המשכנתא ותנאיה נתונים לשיקול דעת הבנק. שירות זה איננו מהווה בקשה לאישור עקרוני