In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser. נגישות
 

פותחים חשבון פרטי בלאומי ונהנים מ-2 הטבות לבחירתכם:

 

פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים* 

או 

הלוואה ללא ריבית בוגבה 30,000 ש"ח 

ב-24 תשלומים חודשיים*

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש העומדים באחד התנאים המזכים:

 

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

 

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

 

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 

תנאי ההטבות לפותחי חשבון

 

 

הטבות בניהול חשבון פרטי בלאומי

 

הלוואה לכל מטרה בסיס הפריים, בגובה של עד 150,000 ₪ או 10 משכורות, הנמוך מבינהם

 

 • לבעלי שכר עד  11,999 ₪ נטו לחודש

 

  עד 36 חודשים עד 48 חודשים עד 60 חודשים
למעבירי ובעלי משכורת ללאומי פריים + 0.6% פריים + 0.9% פריים + 1.25%
ללקוחות אחרים פריים + 2.6% פריים + 3.15% פריים + 3.75%

 
 

 • לבעלי שכר החל מ 12,000 ₪ ומעלה

 

  עד 36 חודשים עד 48 חודשים עד 60 חודשים
למעבירי ובעלי משכורת ללאומי פריים + 0.4% פריים + 0.7% פריים + 1.05%
ללקוחות אחרים פריים + 2.4% פריים + 2.95% פריים + 3.55

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

 

יותר הטבות בניירות ערך

 

  עמלה לבעל תיק
בשווי 50,000 – 249,999 ₪
עמלה לבעל תיק
בשווי  250,000 – 499,999 ₪
עמלה לבעל תיק מעל 500,000 ₪

קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – סניף

0.27% 0.24% 0.15%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א - ערוצים ישירים 0.22% 0.19% 0.12%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע בחוץ לארץ - סניף 0.3% 0.27% 0.22%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע בחוץ לארץ - ערוצים ישירים 0.25% 0.23% 0.17%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ (רבעוני) 0.06% 0.0375%  0.015% 

 

 

יותר הטבות במט"ח

 • 50% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.42% הטבה בשער חליפין

 

100% הטבה בפנקסי שיקים
 

 

הטבות מיוחדות למצטרפים לאיגוד המהנדסים בישראל

 

 • כרטיס לאומי קארד ויזה/ מאסטרקארד מסוג זהב עסקי/ פלטינה פטור מדמי  כרטיס ל 4 שנים.
 • כניסה לטרקלין דן בנתב"ג - (כפוף לתוכנית ההטבות והפינוקים של לאומי קארד. כמפורט באתר לאומי קארד)
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – כמפורט באתר לאומי קארד  www.leumi-card.co.il
 • תכנית פינוקים פלוס- הטבות 1+1 כל השנה (סרטים, ארוחות בוקר, הצגות, מופעים ואטרקציות)  כמפורט באתר לאומי קארד.
 • למצטרפים למסלול תעופה חלף תכנית הפינוקים- יחס המרת נקודות תעופה מועדף . (בכפוף לבקשת הצטרפות שתוגש מראש לחברת האשראי, וכן בכפוף לתנאים שייקבעו ע"י חברת האשראי).
 • מועדון הנחות פלוס- המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים ברחבי הארץ כמפורט באתר לאומי קארד.
 • קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד.

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון