בלאומי רואים קדימה ומאפשרים לכם לחגוג בראש שקט עם הטבות ליום המאושר

מחתנים? מתחתנים?

בלאומי רואים קדימה ומאפשרים לכם לחגוג בראש שקט עם הטבות ליום המאושר

  • הלוואת מתחתנים - הלוואה עד 75,000 ש"ח לזוג המאושר ועד 75,000 ש"ח להורים מכל צד, בהחזר של עד 60 חודשים בתנאים אטרקטיביים
     
  • משכנתא מתחתנים - לאומי למשכנתאות מאפשר לכם לקבל הלוואת משכנתא בתנאים נוחים, לצורך עזרה במימון החתונה ו/או מימון רכישת הדירה של ילדכם
     
  • הלוואה משלימה למשכנתא - הלוואה בסכום של עד 100,000 ש"ח לצרכי הוצאות נלוות לרכישת דירה בתנאים מועדפים ופריסת תשלומים ארוכה
     
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. העמדת ההלוואה ותנאיה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה. האמור בתוקף עד 31.12.2023

לתיאום פגישה בסניף מלאו פרטים מטה

שדה חובה
טלפון נייד
לקוח בנק
אני מאשר כי:
כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.