לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר
עמותת "לאומי אחרי" משקיעה בקידומם של בני נוער וצעירים לקראת שילובם המיטבי בחברה.

פרויקטים נוספים
לאומי משקיע בפרויקטים שונים בתחום החינוך וההשכלה, בין אם במעורבות ישירה ובין אם באמצעות תרומות.

עובדי לאומי לוקחים חלק פעיל לאורך כל השנה בפרויקטים שונים למען הקהילה.
 

בנוסף למעורבות חברתית פעילה, מעניק לאומי תרומות וחסויות לגופים ועמותות בתחומים מגוונים.