האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 חשבון סטודנט 

 חשבון סטודנט 

קריטריונים לפתיחת חשבון סטודנט בלאומי

 

 • תלמידי בתי ספר לאחיות, בתי ספר להנדסאים, סמינרים למורים ומוסדות השכלה על תיכונית אחרים

 

 • תלמידי ישיבות גבוהות

 

 • תלמידי האוניברסיטה הפתוחה

 

 • תלמידים הלומדים במוסד אקדמי מוכר בחו"ל

 

 • תלמידים הלומדים במוסד המקנה תעודה/רישיון בתנאי שהמוסד עומד בתנאים המצטברים הבאים:
  • תכנית הלימודים היא לתקופה של שנתיים או יותר  
  • התעודה/רישיון מוכר על ידי המועצה המקצועית האחראית להנפקת התעודה/רישיון 
  • המוסד מפוקח על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  

 

 • גילכם הינו עד 34
 
 

הבהרות

 

 • הפרוט המלא והמחייב של ההטבות - בתעריפון העמלות, כפי שיתעדכן מעת לעת
 • ההטבות והתנאים מיועדים לבעלי חשבון "לאומי סטודנט" והינם בכפוף לקריטריונים שיהיו נהוגים בלאומי מפעם לפעם
 • אין כפל הטבות למעט במקרים שצוין במפורש אחרת בתעריפון העמלות
 • לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי