האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבון סטודנט 

 חשבון סטודנט 

קריטריונים לפתיחת חשבון סטודנט בלאומי

 

 • תלמידי בתי ספר לאחיות, בתי ספר להנדסאים, סמינרים למורים ומוסדות השכלה על תיכונית אחרים

 

 • תלמידי ישיבות גבוהות

 

 • תלמידי האוניברסיטה הפתוחה

 

 • תלמידים הלומדים במוסד אקדמי מוכר בחו"ל

 

 • תלמידים הלומדים במוסד המקנה תעודה/רישיון בתנאי שהמוסד עומד בתנאים המצטברים הבאים:
  • תכנית הלימודים היא לתקופה של שנתיים או יותר  
  • התעודה/רישיון מוכר על ידי המועצה המקצועית האחראית להנפקת התעודה/רישיון 
  • המוסד מפוקח על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  

 

 • גילכם הינו עד 34
 
 

הבהרות

 

 • הפרוט המלא והמחייב של ההטבות - בתעריפון העמלות, כפי שיתעדכן מעת לעת
 • ההטבות והתנאים מיועדים לבעלי חשבון "לאומי סטודנט" והינם בכפוף לקריטריונים שיהיו נהוגים בלאומי מפעם לפעם
 • אין כפל הטבות למעט במקרים שצוין במפורש אחרת בתעריפון העמלות
 • לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי