switch_images_interval = 300;
	if('objectFit' in document.documentElement.style === false) {
			var images_desktop = document.getElementsByClassName('switch_image_desktop');
			var images_mobile = document.getElementsByClassName('switch_image_mobile');
			
			for(var i=0;i < images_mobile.length;i++) {
				var next_image_src = images_mobile[i].src;
				var next_parent = images_mobile[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_mobile[i].style.display = 'none';
			}
			
			for(var i=0;i < images_desktop.length;i++) {
				var next_image_src = images_desktop[i].src;
				var next_parent = images_desktop[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_desktop[i].style.display = 'none';
			}
		}
	
VIDEA: חברת השקעות חדשנית 
מקבוצת לאומי

VIDEA: חברת השקעות חדשנית
מקבוצת לאומי

עונים על כמה שאלות ומקבלים הצעה
לתיק השקעות דיגיטלי.

למידע נוסף
	
		stripHome1("35081", false);
	
כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

למידע נוסף
כל מה שצריך לדעת על הודעות פישינג

כל מה שצריך לדעת על הודעות פישינג

ריכזנו עבורכם את כל המידע להתגוננות מהודעות המתחזות לבנק לאומי.

למידע נוסף
	
		stripHome1("35083", false);