הטבות מיוחדות לחברי קרנות השוטרים והסוהרים

שוטרים וסוהרים: הלוואת רטרו - מותאמת עבורכם!

בתום הליך שקיימו קרנות השוטרים והסוהרים, נבחר בנק לאומי, אשר הציע להעמיד את ההלוואות לזכאים בתנאים הטובים ביותר, שהוצעו במסגרת ההליך!

  • הריבית המועדפת שהושגה בהתאם לתנאי ההלוואה בשיעור של פריים +1.2% לשנה, משתנה על בסיס הפריים
  • קרן ההלוואה תיפרע לשיעורין במועדי תשלום הפרשי השכר מהאוצר (למעט בשנת 2020)*
  • מיועד לזכאים- לקוחות כל הבנקים
  • ללא צורך בביטחונות
  • ללא עמלת פתיחת תיק

 

דגשים למעוניינים לקחת הלוואה >>

 

*הריבית תשולם גם בתקופה טרם מתקבל החזר מהאוצר מאמצעיו של הלווה. אישור ההלוואה, תנאיה וסכומה כפופים לקריטריונים של הבנק ולשיקול דעתו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה/התחייבות למתן ההלוואה.קרנות השוטרים או מי מטעמן אינם פועלים בשם הבנק והבנק אינו אחראי לפעולתם.

שדה חובה
טלפון
תאריך  הנפקה (dd.mm.yyyy)
תאריך  לידה  (dd.mm.yyyy)
בהתאם לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, לשם בחינת התקשרות הבנק בעסקת אשראי עם לקוח, הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי. פנייה כאמור תתבצע במועד מוקדם יותר ממועד העמדת האשראי בפועל. לצורך קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר לגבי הלקוח. לנוסח ההודעה בשפה הערבית >>

 

הסכם שימוש בשירותי בנקאות בתקשורת

שידוע לי, כי הבנק יפנה אלי לרבות באמצעות מסרונים (SMS דואר אלקטרוני, טלפונית ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר) בקשר עם בקשת ההלוואה. התכתבות עם הבנק באמצעי בנקאות בתקשורת כרוכה בסיכונים כמפורט בסעיף 10. להסכם לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת >>

רוצה לבדוק את תנאי ההלוואה? יש ללחוץ כאן >>