פותחים חשבון שכיר בלאומי ונהנים מפטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים

*כולל עמלת מינימום, בכפוף להערות המשפטיות ותנאים בסניף

 

תנאים מלאים ומחייבים >>