פותחים חשבון שכיר בלאומי ונהנים מפטור מעמלות עו"ש לשנה

*כולל עמלת מינימום, בכפוף להערות המשפטיות ותנאים בסניף

 

תנאים מלאים ומחייבים >>