האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2012

רווח נקי של 431 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2012

  • תשואת הרווח הנקי על ההון הסתכמה ב- 7.5% (על בסיס שנתי).

 

  • הכנסות ריבית נטו גדלו ברבעון הראשון של 2012 ב- 0.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב- 1,822 מיליון שקלים.

 

  • ההכנסות שאינן מריבית גדלו ברבעון הראשון של 2012 ב- 2.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב- 1,183 מיליון שקלים.

 

  • האשראי לציבור נטו גדל ב-6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 240.5 מיליארד שקלים.

 

  • יחס הלימות ההון הגיע ל- 14.69% מזה יחס הון ליבה – 8.28%.

 

  • חשיפת לאומי למדינות ה- GIIPS פחתה ברביע הראשון של 2012 ב- 8.0%, והסתכמה ב-916 מיליון שקלים. נכון למועד פרסום הדו"ח קטנה החשיפה בכ-100 מיליון שקלים נוספים.