DCSIMG

 תשלום חשבונות 

 תשלום חשבונות 

בצע תשלומים ישירות מחשבונך בלאומי באמצעות חיוב על פי הרשאה

משלמים חשבון בתדירות קבועה? חבל על הזמן.
הקימו פעם אחת חיוב על פי הרשאה, והתשלומים יבוצעו אוטומטית.

חיובים עפ"י הרשאה הינה שיטה לביצוע תשלומים, על פיה מוטב גובה כספים מהמשלם באמצעות הבנקים. חשבון הבנק של המשלם מחויב וחשבונו של המוטב מזוכה, על פי תנאי כתב הרשאה שנתן המשלם לבנק. 

 

איך זה עובד:

  • פנו למוסד נותן השירות וקבלו ממנו קוד המוסד, שם המוסד, ואסמכתא (אם קיימת).

לצפייה בכתב ההרשאה אותו יש למלא לחץ כאן לצפייה בכתב ההרשאה לחץ כאן.

  • לאחר קבלת הפרטים, היכנסו לחשבונכם באתר לאומי ללשונית "תשלומים", בחרו ב"פתיחת הרשאה לחיוב חשבון" והקימו את ההרשאה. באפשרותכם לבחור האם ההרשאה תהיה כללית (ללא מגבלות), בעלת מגבלות של סכום מקסימלי לחיוב, ו/או בעלת תאריך תום תוקף
  • בסיום הקמת ההרשאה תקבלו חיווי מיידי האם ההרשאה הוקמה כראוי
  • לידיעתכם, תוכלו לצפות בפירוט כל ההרשאות הקיימות בחשבונכם באתר

 

יתרונות:

  • זמינות: הקמת ההרשאה זמינה באתר האינטרנט 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע
  • נוחות: אין צורך להגיע לסניף
  • בקרה: חיווי מיידי להצלחת ההקמה