DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לא נוויטים 

 לא נוויטים 

שיק דיגיטלי - שאלות ותשובות

 • שיק דיגיטלי הינו הוראת העברה ”למוטב בלבד" ואינו מהווה שיק לפי דיני השטרות.
 • שיק דיגיטלי שיוחזר מסיבת חוסר כיסוי לא ייספר לצורך הגבלת החשבון או המושך על-פי חוק שיקים ללא כיסוי.
 • לקוח אשר יינזק כספית כתוצאה מהשימוש במוצר, ביחס למצבו לו השתמש בשיק המסורתי, יפוצה על-ידי לאומי, אשר יטול על עצמו את הטיפול בנושא.

 

1. מה היתרונות של שיק דיגיטלי?

 • לכותב (מושך) השיק הדיגיטלי:
  • נוחות – לא צריך להזמין ולהמתין לפנקס שיקים. לא צריך לאחסן אותו או לשאת אותו בתיק. כתיבת השיק הדיגיטלי בסלולר – מהירה ונוחה. במקרים של סדרת שיקים דיגיטליים, לא צריך לכתוב את אותו שיק 12 פעמים
  • פשטות – תהליך פשוט להבנה המונע אי התאמה בין מילים לספרות ומצמצם טעויות שונות
  • זמינות – השיק הדיגיטלי זמין תמיד עבור הלקוח
  • ביטחון – השיק הדיגיטלי מוגן ברמה גבוהה מפני גניבה, אובדן וזיוף.
  • מעקב – ניתן תמיד לעקוב אחר סטאטוס השיק הדיגיטלי באמצעות אפליקציית לאומי
  • בנוסף, המושך יקבל תזכורת על פירעונו הצפוי של השיק הדיגיטלי מספר ימים לפני המועד הנקוב בו ויוכל להיערך בהתאם

 

 • למקבל (מוטב) השיק הדיגיטלי:
  • פשטות – הפקדת השיק הדיגיטלי מבוצעת באופן פשוט ואינטואיטיבי. המוטב יתוזכר לגבי הפקדות של שיקים דיגיטליים לקראת מועד פירעונם. אם המוטב מעוניין להשיב את השיק הדיגיטלי (למשל מסיבת ביטול עסקה), יוכל לעשות זאת בקלות באמצעות האפליקציה
  • ביטחון – השיק הדיגיטלי מוגן ברמה גבוהה מפני גניבה, אובדן וזיוף

 

 • למשק:
  • שיק "ירוק" – חסכון בדיו, נייר ועצים

 

2. מה ההבדל בין שיק דיגיטלי לבין העברה בנקאית רגילה?

שיק דיגיטלי והעברה בנקאית שניהם דרכי תשלום, אך קיימים ביניהם מספר הבדלים עיקריים:

 • בניגוד להעברה, שיק דיגיטלי ניתן למשוך בהתבסס על יתרה עתידית
 • אין צורך לדעת את מספר חשבון המוטב כדי למשוך שיק דיגיטלי לטובתו. די בכך שהמוטב הינו לקוח לאומי שיש לו חשבון על שמו בבנק
 • מרגע שהשיק הדיגיטלי נמסר למוטב, המוטב יכול לבחור לאיזה מחשבונותיו בלאומי הוא יפקיד את השיק הדיגיטלי ומתי. מובהר שהמוטב אינו יכול להעביר את ההפקדה לצד שלישי כלשהו או לחשבון שאינו בלאומי
 • בשונה מהוראת העברה, שיק דיגיטלי מהווה אסמכתא כתובה בידי המוטב, העשויה לשמש אותו בהליכים משפטיים, במקרה שהשיק הדיגיטלי לא יכובד

 

 

3. האם יש הגבלת סכום על השיק הדיגיטלי?

ישנה מגבלה של 10,000 ₪ לכל שיק דיגיטלי.

 

 

4. מי יכול להשתמש בו?

בשלב זה, שיק דיגיטלי מיועד ללקוחות לאומי – פרטיים ועסקים קטנים - המשתמשים באפליקציית לאומי.

 

 

5.האם המוצר הזה בטוח לשימוש?

מעצם העובדה שכל מחזור חייו של השיק הדיגיטלי מתנהל בסביבה הדיגיטלית המאובטחת של מחשבי הבנק, לרבות דרישת הזדהות בכניסה לאפליקציה והזדהות נוספת בסיום כתיבת השיק (בדומה לביצוע העברה לצד ג') – הרי שהסיכון לגניבה/אובדן/זיוף נמוך במיוחד.

 

 

6. האם כותב השיק מקבל חיווי לאחר שנתן את השיק? והיכן?

במקרה של שיק דיגיטלי דחוי לתקופה העולה על 3 ימים, מקבל כותב השיק הדיגיטלי חיווי, 3 ימים לפני מועד הפירעון של השיק הדיגיטלי, המיידע אותו כי מועד הפירעון יחול בקרוב.

בנוסף, ביום בו יופקד השיק הדיגיטלי בפועל, יקבל כותב השיק הדיגיטלי הודעה כי השיק הדיגיטלי הופקד.

 

 

7. האם מקבל השיק הדיגיטלי מקבל חיווי לאחר שנמסר לו?

מקבל השיק הדיגיטלי, יקבל חיווי על כך שקיבל שיק דיגיטלי הממתין לו באפליקציית לאומי להפקדה. בנוסף, מקבל השיק הדיגיטלי יקבל חיווי מספר ימים לפני שעומדים לחלוף 6 חודשים ממועד הפירעון של השיק הדיגיטלי.

 

 

8. מה עושים עם שיק הדיגיטלי דחוי?

ניתן להפקיד שיק דיגיטלי דחוי החל מיום פירעונו.

מקבל השיק הדיגיטלי יקבל חיווי ביום הפירעון, המתזכר כי יש שיק דיגיטלי שעליו להפקיד.

 

 

9. האם אפשר לכתוב יותר משיק דיגיטלי אחד (לדוגמא – אם אני שוכר דירה, האם אפשר לרשום 12 שיקים)?

אפשר לכתוב סדרה של שיקים דיגיטליים, כאשר הלקוח צריך למלא פעם אחת את כל הפרטים למעט התאריך. המערכת תמלא בקלות את תאריכי השיקים הדיגיטליים על פי הגדרת תדירותם על ידי הלקוח.

לאחר מכן, יחתום הלקוח על כל שיק דיגיטלי בסדרה.

 

 

10. מה אני עושה אם השיק הדיגיטלי חזר?

תוכל לפנות לסניפך, אשר יפיק עבורך אסמכתא לכך שהשיק הדיגיטלי חזר. אסמכתא זו תוכל לשמש בתביעות עתידיות בגין תמורת השיק הדגיטלי.

 

 

11. האם ניתן לבטל שיק דיגיטלי?

ניתן לבטל שיק דיגיטלי באתר גלישה ישירה.

עצם הביטול לא יסיר את השיק הדיגיטלי מרשימת השיקים הדיגיטליים הממתינים להפקדה אצל המוטב. אם השיק הדיגיטלי יופקד, הוא יוחזר מסיבת "נתקבלה הוראת ביטול".

 

 

12. מדוע יש צורך למלא את מספר הטלפון הנייד של המוטב בעת כתיבת שיק דיגיטלי?

למספר טלפון זה יישלח חיווי בדבר משלוח השיק הדיגיטלי והוא ישמש פלטפורמה לפעילות המוטב בשיק הדיגיטלי באמצעות אפליקציית לאומי.