האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים ליום 31.3.2012

בתקופה הנסקרת הרווח הנקי של הבנק הסתכם בכ- 25.7 מיליון שקלים, לעומת 23.8 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2011 - עליה בשיעור של 8% .

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 26% .

 

מידע נוסף :

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2012 בכ- 5.9 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 5.2 מיליארד שקלים ב 31- במרס 2011 (גידול של 14%), וכ- 5.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.4%) .

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב 31- במרס 2012 בכ- 3.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.4 מיליארד שקלים ב 31- במרס 2011 (גידול של 13.6%), וכ- 3.7 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.8%) .

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב 31- במרס 2012 בכ- 4.0 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.5 מיליארד שקלים ב 31- במרס 2011 (גידול של 13.3%), וכ- 3.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.7%) .

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב 31- במרס 2012 בכ- 449.0 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 335.3 מיליון שקלים ב 31- במרס 2011 (גידול של 33.9%) , וכ- 423.5 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 6%) .