האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ריבית משתנה כל שנתיים, צמודה למדד 

 ריבית משתנה כל שנתיים, צמודה למדד 

הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל תקופה של שנתיים.
 
במסלול זה הריבית משתנה  בתום כל שנתיים בהתאם:

 

לשינוי "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל שנתיים, הינו שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כפי שהוא מתפרסם על-ידי בנק ישראל,בטבלת " התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים)", בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודות המתייחסות לתקופות לפידיון של שלוש שנים ארבע שנים וחמש שנים בממוצע,  שהינו תוצאה של חיבור כל שיעורי התשואה המפורטים בעמודות הרלוונטיות כאמור וחילוקה ב-3.

 

 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר 4-30 (בדילוגים של שנתיים) משתנה בתום כל שנתיים בהתאם ל" עוגן אג"ח צמוד עוגן אג"ח צמוד" בהתייחס לריבית משתנה כל שנתיים צמוד ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית מדי שנתיים

 

למה מסלולים  אלו יכולים להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלת היוון, אחת לשנתיים.
  • כי במקרים מסוימים הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה, יחסית למסלולים אחרים, ואז התשלומים הראשוניים בהלוואה נמוכים יותר לפחות בשנתיים הראשונות.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי כל שנתיים, כתוצאה מהשינויים בעוגנים.
  • הלוואה זו צמודה למדד. כלומר, אם המדד יעלה או ירד– הסכום הנותר לתשלום וההחזרים החודשיים יעלו או יירדו, בהתאם למדד. 
  • ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי תמהיל הלוואות בריבית משתנה 
  • לצפיה בטבלת הריבית המשמשת לחישוב עמלת פירעון מוקדם לחצו כאן

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

*התנאים המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים ובנספחים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק.