האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

שער קניה קובע לעניין חישוב המס

ני"ע ישראלים (למעט אג"ח ומק"מ)

 

לגבי ני"ע ישראלים (למעט אג"ח ומק"מ) שהוחזקו בפיקדון בבנק ב- 31.12.02 - כעיקרון, ייחשב שער הקנייה כממוצע שלושת ימי המסחר האחרונים שלפני ה- 1.1.03 או מחיר עלות מקורי מתואם (למדד או לשע"ח לפי העניין), הגבוה מביניהם.

 

לגבי ני"ע שהוחזקו בפיקדון בבנק בתאריך 31.12.02 ושעלותם המקורית אינה נמצאת במערכת, כעיקרון, ייחשב שער הקנייה כממוצע שלושת ימי המסחר האחרונים שלפני ה- 1.1.03.

 

לגבי ני"ע שנרכשו החל מ- 1.1.03 ועלותם אינה קיימת במערכת יקבע שער עלות אפס.

 

אג"ח ומק"מ

לגבי אג"ח ומק"מ שהוחזקו בפיקדון בבנק ב- 31.12.2003 - כעיקרון, ייחשב שער הקנייה כממוצע שלושת ימי המסחר האחרונים שלפני ה- 1.1.2004 או מחיר עלות מקורי מתואם (למדד או לשע"ח לפי העניין), הגבוה מביניהם.

 

לגבי אג"ח ומק"מ שהוחזקו בפיקדון בבנק בתאריך 31.12.2003 ושעלותם המקורית אינה נמצאת במערכת, כעיקרון, ייחשב שער הקנייה כממוצע שלושת ימי המסחר האחרונים שלפני ה- 1.1.2004.

 

לגבי אג"ח ומק"מ שנרכשו החל מ- 1.1.2004 ועלותם אינה קיימת במערכת יקבע שער עלות אפס.

 

הבהרות

 

  • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
  • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
  • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
  • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.