מסלול זה ניתן בריבית המשתנה מדי חודש, על פי השינויים בריבית הפריים של לאומי. ריבית זו מבוססת על ריבית הבסיס אותה קובע בנק ישראל מדי חודש, בתוספת קבועה של 1.5%. למשל: אם ריבית הבסיס נקבעת על 1.75%, ריבית הפריים תתעדכן ל-3.25%. את שיעור ריבית הבסיס ניתן למצוא באתר בנק ישראל.


 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

הצמדה למדד המחירים לצרכן התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר

ללא עמלת היוון

לא צמודה


משתנה על פי השינוי של ריבית הפריים של בנק ישראל

4-30

שפיצר
4-30 קרן שווה
2-4 בוליטלמה משכנתא בריבית משתנה יכולה להתאים לכם?

 

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) בכל עת, ללא תשלום עמלת היוון.
  • כי יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף.


בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי חודש, כתוצאה משינויים בריבית.
  • על פי הוראת בנק ישראלהוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.