מסלול זה ניתן בריבית המשתנה מדי חודש, על פי השינויים בריבית הפריים של לאומי. ריבית זו מבוססת על ריבית הבסיס אותה קובע בנק ישראל מדי חודש, בתוספת קבועה של 1.5%. למשל: אם ריבית הבסיס נקבעת על 1.75%, ריבית הפריים תתעדכן ל-3.25%. את שיעור ריבית הבסיס ניתן למצוא באתר בנק ישראל.


 

שיטות החזר טווחי שנים התנהגות הריבית הצמדה למדד המחירים לצרכן עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
שפיצר 4-30 משתנה על פי השינוי של ריבית הפריים של בנק ישראל לא צמודה ללא עמלת היוון
קרן שווה 4-30
בוליט 2-4למה משכנתא בריבית משתנה יכולה להתאים לכם?

 

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) בכל עת, ללא תשלום עמלת היוון.
  • כי יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) אינה צמודה למדד, ולכן פוחתת בהתמדה החל מהתשלום הראשון. כלומר: בכל נקודת זמן תהיו חייבים לבנק פחות כסף.


בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי חודש, כתוצאה משינויים בריבית.
  • על פי הוראת בנק ישראלהוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.