רקפת רוסק-עמינח

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח  
מנהלת כללית ראשית

 

רונן אגסי 

רונן אגסי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת שוקי הון 

שמוליק ארבל

שמוליק ארבל 

סמנכ"ל בכיר,

ראש מערך מסחרי

אילן בוגנים

אילן בוגנים  

סמנכ"ל בכיר,

ראש מערך CTO, CDO ותשתיות

בשמת בן-צבי

בשמת בן-צבי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת ניהול סיכונים

שי בסון

שי בסון  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות

שלמה גולדפרב

שלמה גולדפרב, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר,
חשבונאי ראשי,

ראש חטיבת החשבונאות

 

שרון גור

שרון גור

סמנכ"ל בכיר,

מבקרת ראשית,

ראש חטיבת ביקורת פנימית

קובי הבר

קובי הבר  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבה עסקית מסחרית

 

עומר זיו

עומר זיו, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר, 
ראש החטיבה הפיננסית 

תמר יסעור

תמר יסעור  
סמנכ"ל בכיר,
ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית

דני כהן

דני כהן  

 סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה הבנקאית

הילה ערן-זיק

הילה ערן-זיק  
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת משאבי אנוש

חנן פרידמן

חנן פרידמןעו"ד  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת אסטרטגיה ורגולציה 

עירית רוט

עירית רוטעו"ד  

סמנכ"ל בכיר,
יועצת משפטית ראשית,

ראש חטיבת ייעוץ משפטי