רקפת רוסק-עמינח

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח  
מנהלת כללית ראשית

 

רונן אגסי 

רונן אגסי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת שוקי הון 

שמוליק ארבל

שמוליק ארבל 

סמנכ"ל בכיר,

ראש מערך מסחרי

בשמת בן-צבי

בשמת בן-צבי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת ניהול סיכונים

שלמה גולדפרב

שלמה גולדפרב, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר,
חשבונאי ראשי,

ראש חטיבת החשבונאות

 

קובי הבר

קובי הבר  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבה עסקית מסחרית

 

עומר זיו

עומר זיו, רו"ח  

סמנכ"ל בכיר, 
ראש החטיבה הפיננסית 

תמר יסעור

תמר יסעור  
סמנכ"ל בכיר,
ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית

דן ירושלמי

דן ירושלמי  

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות

דני כהן

דני כהן  

 סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה הבנקאית

ששון מרדכי

ששון מרדכי  

סמנכ"ל בכיר,

מבקר פנימי ראשי,

ראש חטיבת ביקורת פנימית

הילה ערן-זיק

הילה ערן-זיק  
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת משאבי אנוש

חנן פרידמן

חנן פרידמןעו"ד  

סמנכ"ל בכיר,

יועץ משפטי ראשי,

ראש חטיבת ייעוץ משפטי