תשלום חשבונות בעמדות דיגיטל חיובים על פי הרשאה לאומי Pay באינטרנט