האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מעל שנה 

 פקדונות מעל שנה 

הפקדון
נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
הפקדון

13 חודשים
שקלי עם נקודות יציאה

נקודות יציאה
  • לאחר 6,3 ו-9 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

הפקדון

16 חודשים
זמין כל 4 חודשים

נקודות יציאה
  • כל 4 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

הפקדון

24 חודשים

משולב שקל-פריים

נקודות יציאה
 
  • ללא נקודות יציאה
סוג ריבית
  • שנה ראשונה-ריבית שקלית קבועה
  • שנה שניה- ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
  • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפוןטלפון 5524*

הפקדון

3 שנים
פריים
עם נקודות יציאה

נקודות יציאה
  • כל 6 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5522*