מחשבוני הלוואות וכלים לחישוב

כלים שימושיים לחישוב ולתכנון

לשימושך מגוון כלים לחישוב ותכנון:  

 

הלוואות 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

משכנתאות

 

 • מחשבון משכנתא
  חישוב סכום ההחזר החודשי על פי סכום המשכנתא, או חישוב סכום המשכנתא
  על פי ההחזר החודשי הרצוי.
 • מחשבון הוצאות לקראת רכישת דירה
  חישוב העלויות המשוערות הכרוכות ברכישת דירה, כולל ההוצאות הנלוות לתהליך, כגון:
  מיסים שונים, תשלומים לגורמים מקצועיים, ועוד.
 • חשבון תכנון תקציב לרכישת דירה
  חישוב שווי הדירה שבאפשרותכם לרכוש  – בהתאם להון העצמי הקיים שלכם ולהחזר החודשי המבוקש.

 

 

 מידע כלכלי

 

 

 

 השקעות מט"ח