DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

מחשבוני הלוואות וכלים לחישוב

כלים שימושיים לחישוב ולתכנון

לשימושך מגוון כלים לחישוב ותכנון:  

 

הלוואות 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

משכנתאות

 

 • מחשבון משכנתא
  חישוב סכום ההחזר החודשי על פי סכום המשכנתא, או חישוב סכום המשכנתא
  על פי ההחזר החודשי הרצוי.
 • מחשבון הוצאות לקראת רכישת דירה
  חישוב העלויות המשוערות הכרוכות ברכישת דירה, כולל ההוצאות הנלוות לתהליך, כגון:
  מיסים שונים, תשלומים לגורמים מקצועיים, ועוד.
 • חשבון תכנון תקציב לרכישת דירה
  חישוב שווי הדירה שבאפשרותכם לרכוש  – בהתאם להון העצמי הקיים שלכם ולהחזר החודשי המבוקש.

 

 

 מידע כלכלי

 

 

 

 השקעות מט"ח