DCSIMG

תעריפי עמלות

עמלות בלאומי - מעכשיו חוסכים זמן וכסף!

לאומי מעניק לך מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל: 

 

  • עד 94% חיסכון בביצוע פעולות באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל
  • עד 30% חיסכון בביצוע פעולות בלאומי Call

 

 כדאי להשוות!

  

 מבצעים פעולות באינטרנט ונהנים מהטבות: 

 

 

מסלולי העמלות החדשים בלאומי >>

 

הודעות על שינויים בתעריפוני העמלות:

הודעה מספר 1 הודעה מספר 1

הודעה מספר 2 הודעה מספר 2

הודעה מספר 3 הודעה מספר 3

הודעה מספר 4 הודעה מספר 4

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים

 

תעריפוני עמלות  

 

ב-1.7.08 נכנס לתוקפו חוק עמלות "כללי הבנקאות" (שירות ללקוח) (עמלות) תשס"ח 2008.

החוק עוסק בשני סוגי לקוחות: יחידים ועסקים קטנים. להלן הגדרות יחיד, עסק קטן ועסק גדול.

  

תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים:


תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים:


תעריפון מלא לעסקים גדולים:

      

 * לתשומת לבך, התעריפונים המצומצמים כוללים את השירותים הבנקאיים השכיחים בנושאים הבאים:
חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי, וכן הטבות בעמלות למגזרים (צעירים, חיילים, סטודנטים ועוד). 

 

להלן תעריפי מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) שמשלם הבנק למס"ב.

 

 

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שקיימים מספר סוגי הטבות לעמלות עבור השירותים המפורטים בתעריפון, לצורך חישוב העמלה תילקח ההטבה הגבוהה מביניהן
  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי