DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

תעריפי עמלות

עמלות בלאומי - מעכשיו חוסכים זמן וכסף!

לאומי מעניק לך מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל: 

 

  • עד 94% חיסכון בביצוע פעולות באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל
  • עד 30% חיסכון בביצוע פעולות בלאומי Call

 

 כדאי להשוות!

  

 מבצעים פעולות באינטרנט ונהנים מהטבות: 

 

 

מסלולי העמלות החדשים בלאומי >>

 

הודעות על שינויים בתעריפוני העמלות:

הודעה מספר 1 הודעה מספר 1

הודעה מספר 2 הודעה מספר 2

הודעה מספר 3 הודעה מספר 3

הודעה מספר 4 הודעה מספר 4

 

התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים התפלגות נתונים על גביית עמלות של ניירות ערך בפועל ליחידים ולעסקים קטנים

 

תעריפוני עמלות  

 

ב-1.7.08 נכנס לתוקפו חוק עמלות "כללי הבנקאות" (שירות ללקוח) (עמלות) תשס"ח 2008.

החוק עוסק בשני סוגי לקוחות: יחידים ועסקים קטנים. להלן הגדרות יחיד, עסק קטן ועסק גדול.

  

תעריפון מלא

ליחידים ולעסקים קטנים

תעריפון מצומצם

ליחידים ולעסקים קטנים

תעריפון מלא

לעסקים גדולים

 

לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

 

להורדת תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט pdf להורדת תעריפון

 

להורדת תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט xls להורדת תעריפון

 

 

 

לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

  

להורדת תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט pdf להורדת תעריפון

 

להורדת תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים בפורמט xls להורדת תעריפון

 

 

לצפייה בתעריפון באינטרנט>>

 

להורדת תעריפון מלא לעסקים גדולים בפורמט pdf להורדת תעריפון

 

להורדת תעריפון מלא לעסקים גדולים בפורמט xls להורדת תעריפון

 

 

      

 * לתשומת לבך, התעריפונים המצומצמים כוללים את השירותים הבנקאיים השכיחים בנושאים הבאים:
חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי, וכן הטבות בעמלות למגזרים (צעירים, חיילים, סטודנטים ועוד). 

 

להלן תעריפי מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) שמשלם הבנק למס"ב.

 

 

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שקיימים מספר סוגי הטבות לעמלות עבור השירותים המפורטים בתעריפון, לצורך חישוב העמלה תילקח ההטבה הגבוהה מביניהן
  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי