DCSIMG

 חשבונות לצעירים 

 חשבונות לצעירים 

הטבות לצעירים - גיל 14-16

תנאי ניהול חשבון מועדפים

 • פטור מעמלת מינימום בעו"ש ומפעולות מסוימות המבוצעות על ידי פקיד ובערוצים הישירים, בחשבון העו"ש במטבע ישראלי, כמפורט בתעריפון הבנק (1).

 

לאומי דיגיטל

 • התראות SMS נבחרות בשירות "לאומי בזמן" ללא תשלום. למידע נוסף >>
 • פטור מעמלות על שאילתות בעמדות לאומי דיגיטל 

 

כרטיסים מגנטיים

 • כרטיס "מידע לאומי" חינם מגיל 14.

 • כרטיס כספומט חינם מגיל 14 המאפשר קבלת מידע על חשבונך ומשיכת מזומנים.

 

הטבות במט"ח

לאומי איתך בהטבה בעמלת חליפין ובהטבה על הפרשי שער.

 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע ישראלי למטבע חוץ (כפוף לעמלת מינימום).

 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע חוץ למטבע חוץ (כפוף לעמלת מינימום).

 • הטבה של 50% על ביצוע פעולות בבנקנוטים

לרשימת ההטבות המלאה

 

הבהרות

 • (1) למעט הפעולות המצוינות בסעיפים 1.1.2.4, 1.1.2.7, 1.1.3.5, 1.1.3.6 בתעריפון הבנק.

 • פתיחת חשבון בגיל 14-16 הינה באישור ההורים בלבד עם הצגת תעודות זהות.

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.