DCSIMG

 חשבונות לצעירים 

 חשבונות לצעירים 

הטבות לצעירים - גיל 16-18

תנאי ניהול חשבון מועדפים

 • פטור מעמלת מינימום בעו"ש ומפעולות מסוימות המבוצעות על ידי פקיד ובערוצים הישירים, בחשבון העו"ש במטבע ישראלי, כמפורט בתעריפון הבנק (1).

 

לאומי דיגיטל

 • התראות SMS נבחרות בשירות "לאומי בזמן" ללא תשלום. למידע נוסף >>
 • פטור מעמלות על שאילתות בעמדות לאומי דיגיטל.
 • קבלת מידע על חשבונך בשירות לאומי באינטרנט - מידע עדכני 24 שעות ביממה!
 • קבלת מידע בנקאי וכלכלי - שערי מטבעות, סקירות כלכליות, תחזיות ועוד.

 

פנקסי שיקים

 • פטור מעמלת פנקס שיקים רגיל.

 

כרטיסים מגנטיים

 • כרטיס כספומט חינם מגיל 16 המאפשר קבלת מידע על חשבונך ומשיכת מזומנים.
 • כרטיס "לאומי ויזה צעיר" חינם מגיל 16 המאפשר ביצוע רכישות בבתי עסק, מידע על חשבונך ומשיכת מזומנים (2).

 

הטבות במט"ח (4) 

לאומי איתך בהטבה בעמלת חליפין ובהטבה על הפרשי שער.

 

 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע ישראלי למטבע חוץ.
 • הטבה של 50% בעמלת חליפין בין מטבע חוץ למטבע חוץ.
 • הטבה של 50% על ביצוע פעולות בבנקנוטים 

 

לרשימת ההטבות המלאה

 

הבהרות

 • (1) למעט הפעולות המצוינות בסעיפים 1.1.2.4, 1.1.2.7, 1.1.3.5, 1.1.3.6 בתעריפון הבנק.

 • (2) כרטיסי אשראי, הלוואות ומסגרות אשראי יינתנו על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק.

 • (4-5) בכפוף לעמלת מינימום.
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.