האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 אודות 

 אודות 

רשימת החשבונות/כספות שלא נדרשו

חשבונות

לאומי, בתיאום עם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, מפרסם בזה את החשבונות שהקשר עם בעליהם נותק, והם לא נדרשו 48 שנים ומעלה. ברשימה - שמות והיתרות הרשומות לצידם. יתרות אלו נקראות "חשבונות" אף שמקורם של חלק מן הסכומים הינו בהעברות או פקודות תשלום שהתקבלו מבנקים אחרים לזכות אנשים שלא באו לקבל את כספם, ולאו דווקא בחשבונות שנוהלו בבנק. הרשימה כוללת חשבונות אשר, למיטב ידיעתו של הבנק, הפעולה האחרונה שנעשתה בהם הייתה לפני שנת 1955. מכאן שברשימה מופיעים גם סכומים אשר ייתכן שהיו מופקדים בבנק לפני מלחמת העולם השניה ולא נמשכו לאחר תום המלחמה. ככל הנראה, בין החשבונות - שהפעולה האחרונה בהם נעשתה עד לשנת 1955 נכללים גם חשבונות שהקשר עם בעליהם אבד כתוצאה ממלחמת השחרור, או מסיבות אחרות. הסכום המופיע ברשימה לצד כל שם הוא סכום הכסף הרשום בבנק לזכותו, במטבע שבו הוא מופיע ברישומי הבנק.

 

כספות

לאומי מפרסם רשימת בעלי כספות , אשר הושכרו ללקוחות לפני ינואר 1946 , ועקב ניתוק הקשר עם הלקוחות - נפתחו כספות אלה ע"י הבנק. הבנק דיווח לאפוטרופוס הכללי על פריצת הכספות הללו ועל התכולה אשר נמצאה בהן. השמות ברשימה מופיעים בעברית ובחלק מהמקרים בלועזית, כאשר בחומר אותר שם כנ"ל.  

 

האפוטרופוס הכללי

לפי חוקי מדינת ישראל, הטיפול בנכסים עזובים בישראל, אשר הקשר עם בעליהם נותק, מסור בידי האפוטרופוס הכללי. במהלך השנים דיווח לאומי לאפוטרופוס הכללי על החשבונות/כספות בהתאם לחוק, והאפוטרופוס מצדו קיבל לגבי חלק מהחשבונות צווי ניהול, לפי חוק האפוטרופוס הכללי. כספים שלגביהם הוצאו צווי ניהול מוחזקים בידי האפוטרופוס הכללי, ופרטים עליהם ניתן לקבל במשרדו הראשי ברח' יפו 216 ירושלים.פרסום הרשימה באתר האינטרנט נעשה בשיתוף האפוטרופוס הכללי ועל דעתו.

 

חיפוש באתר

השמות באתר מופיעים באותו האופן ובאותה השפה שהם מופיעים ברישומי הבנק המקוריים. בשעת החיפוש מומלץ לכתוב את השם הן בעברית והן בלועזית, הן לפי השם הפרטי והן לפי שם המשפחה. כן מומלץ לכתוב את השם בכל צורות הכתיב האפשריות.

 

פנייה לבנק

אם מצאת ברשימת בעלי החשבונות/כספות את שמך או את שמו של קרוב משפחה שלפי חוק הנך זכאי לקבל את רכושו - אנא פנה לבנק. את הפניה ניתן לעשות באמצעות טופס הפניה שניתן להורידו מהקישור שבתחתית העמוד. הדפס את טופס הפנייה המופיע באתר, העתק אל התדפיס את כל הפרטים של החשבון: השם המלא של בעל החשבון, סכום הכסף בחשבון ומספר הקלסר והדף. אדם המופיע ברשימה מתבקש לצרף לפנייתו צילום של תעודת הזהות או הדרכון הנושאים את שמו; אדם הטוען כי הוא היורש החוקי של מי שמופיע ברשימה, מתבקש לצרף את כל הראיות המוכיחות זאת על פי הדין בישראל, וכן כל ראיה אחרת המצויה ברשותו ויכולה להצביע על זכאותו.

 

את הטופס המלא, בצירוף המסמכים, שלח לפי הכתובת:

 

"המוקד לטיפול בחשבונות/כספות שלא נדרשו"

לאומי ת"ד 88 לוד  711000  

על המעטפה יש להקפיד ולרשום את הכתובת הנ"ל או לשלוח באמצעות תיבת "חיש-בנק" בסניפי לאומי.

 

להנחיות באיתור חשבון/כספת

לחיפוש ברשימת החשבונות/כספות

להורדת טופס הפנייה לבנק בנושא חשבונות/כספות שלא נדרשו להורדת טופס הפנייה לבנק בנושא חשבונות/כספות שלא נדרשו

 

 

הבהרה: במקרה של אי התאמה כלשהיא בין המידע המצוי באתר זה לבין המידע המצוי בספרי בנק לאומי, יחייב את לאומי רק המידע המצוי בספריו. הבנק רשאי בכל עת לשנות את האמור באתר זה.