DCSIMG

 התנדבות עובדים 

 התנדבות עובדים 

חינוך והעצמה פיננסית

עוד נדבך משמעותי בתרומה לקהילה כדרך חיים בארגון לאומי הינו במתן ערך מוסף של קירוב המיומנות המקצועית הייחודית של העובדים לאוכלוסיה בדרך של העצמה פיננסית, לכל האוכלוסיות, בדרכים יצירתיות ובשיתופי פעולה מגוונים עם עמותות שונות הפעילות בתחום.

 

התחום הפיננסי הוא הליבה העסקית של הארגון ולעובדים ערך מוסף משמעותי ואישי הפוגש צורך קיים בקהילה. לפיכך, ניתנת תשומת לב רבה ומיוחדת למעורבות העובדים בחינוך פיננסי. העובדים מעבירים הרצאות לקבוצות שונות, מנחים בסדנאות, מלווים כמנטורים, מדריכים ילדים ובני נוער במושגים בסיסיים, בקביעת סדרי עדיפויות וצרכנות נכונה. הדרכה בנושאים כמו ניהול תקציב וניהול חשבון בנק, וכמו כן ליווי משפחות שנקלעו למשבר בהתנהלות הכלכלית, בסיוע והכוונה להתנהלות בדרך נכונה.

 

לעובדים המתנדבים מתקיימות הכשרות המכוונות אותם למתן ערך משמעותי בהעצמה פיננסית לקהילה, ניתנים כלים, סיוע והדרכה.