DCSIMG

 היסטוריה 

 היסטוריה 

ההיסטוריה של לאומי

בנק לאומי החל את דרכו בהחלטת הקונגרס הציוני השני, שראה צורך בהקמת מכשיר פיננסי להגשמת מטרותיה של התנועה הציונית בארץ ישראל. מאז שירת הבנק את המדינה שבדרך ואת המפעלים הציוניים החשובים שקמו. 

קרא על דרכו של לאומי- מהקמתו ועד היום:

 

 • בנק ציוני ראשון - מחלום למציאות
  על צעדיו הראשונים של הבנק שהוקם כחלק מהגשמת חזונו של חוזה המדינה,
  על העומדים בראשו בשנותיו הראשונות ועל תחילת פעילותו בארץ ישראל.  

לפרטים נוספים

 

 • עזרת הבנק בהקמת המפעלים הציוניים
  על חלקו של הבנק בהקמת המפעלים החשובים בארץ ישראל: העיר תל אביב,
  ארגון ה"ג'וינט", האוניברסיטה העברית בירושלים, ענף ההדרים ועוד.

לפרטים נוספים

 

 • שטרות רשמיים למדינה הצעירה
  על פיתוח המערכת המוניטארית של מדינת ישראל הצעירה והנפקת השטרות
  הראשונים ועל המעבר לשמו הרשמי של הבנק: בנק לאומי לישראל.

לפרטים נוספים
 

 • לאומי מהקמת בנק ישראל ועד היום
  על התפתחותו של בנק לאומי לאחר הקמת בנק ישראל, על התבססות לאומי
  ברחבי המדינה ועל הקמת מערך המיחשוב המתקדם שלו.

לפרטים נוספים