האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2010

גידול ברווחי לאומי ברבעון הראשון של 2010

רווח נקי של 596 מיליון שקלים לעומת 429 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 38.9%.

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב-592 מיליון שקלים, לעומת 428 מיליון שקלים ברבעון הראשון אשתקד, גידול של 38.3%

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב-11.2% (על בסיס שנתי)

 

  • הרווח מפעולות מימון צמח ברבעון הראשון של 2010 ב-32.7% והסתכם ב-1,807 מיליון שקלים

 

  • האשראי לציבור צמח ב- 1.4% ביחס לסוף 2009 והסתכם ב-207.6 מיליארד שקלים

 

  • יחס הלימות ההון הגיע ל- 14.87% מזה יחס הון ראשוני – 8.43%

 

להורדת המאזן:

המאזן המלא המאזן המלא (pdf)

המאזן המלא המאזן המלא (xls)