DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 תשלום חשבונות 

 תשלום חשבונות 

תשלומים לרשויות ממשלתיות שניתן לבצע באתר לאומי

 

רשות ממשלתית סוגי התשלומים
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
 • אגרות
המוסד לביטוח לאומי
 • משק בית
 • תשלומי מבוטח שאינו שכיר
 • מעסיקים 102
 • גביה מלא שכירים
 • תשלום חוב מזונות
 • ועדה רפואית
 • כרטיס חכם למייצגים
 • גביית חובות גמלה
 • תיק משק בית
 • פדיון המתנה
 • גביה לפנסיונרים
 • רכישת מכרזים
 • ועדות רפואיות
המרכז לגביית קנסות
 • תשלום קנסות
 • גביית קנסות
הנהלת בתי משפט
 • קנסות תעבורה
 • המרכז לגביית קנסות
הרשות לניירות ערך
 • אגרות
 • טפסים מקוונים
חברות ביטוח
 • אגרות
 • קנסות
חוק חופש המידע
 • אגרות
מועצה מקומית זכרון יעקב
 • תשלומי עירייה
מינהל מקרקעי ישראל
 • דמי חכירה
 • מחצבות - תקבולים שונים
מיסי יבוא
 • אגרות
מס הכנסה
 • עצמאים וחברות
 • ניכויים
 • קנסות מינהליים
 • מיסוי מקרקעין
 • ניכוי מס במקור
 • יועצי מס
מע"מ
 • תשלומים באינטרנט
משטרת ישראל
 • קנסות ודוחות תעבורה
 • כתב ערובה
 • מכרזים
משרד האוצר
 • סוכני ביטוח - בחינותת אגרות וקנסות
 • חברות ביטוח - אגרות, אגרות שנתיות וקנסות
משרד הביטחון
 • הוצאה לאור
משרד הבריאות
 • ביקורת ותקנים
 • אגרות אגף הרוקחות
משרד החוץ
 • אגרות
 • איתור, חילוץ, הטסה, שונות
משרד החקלאות
 • אגרות
משרד הכלכלה
 • אגרות אגודות שיתופיות
משרד המשפטים
 • רשם חברות
 • רישום והסדר מקרקעין
 • שמאי מקרקעין
 • מועצת רואי חשבון
 • אגף הפטנטים PCT
 • אגרות רישום
 • אגרות תקופתיות
 • אגרת רישום טאבו
 • מס חברה לרשם החברות
 • גביית שוברים
 • שובר שנתי - רשם העמותות
משרד הפנים - רשות האוכלוסין
 • רשם העמותות
 • יחידת הסמך לעובדים זרים אגף מת"ש
 • איגרת רישום עובד זר
 • מדורי תשלומים
  •  אשקלון
  • רמת גן
  • באר שבע
  • ירושלים
  • נתניה
  • רחובות
  • תל אביב
  • אשדוד
  • חדרה
  • חיפה
  • עפולה
  • פתח תקווה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • חידוש רישיון רכב
 • חידוש רישיון נהיגה
 • אגרת רישיון צמה
משרד התיירות
 • אגרות
 • שירות ירידים
משרד התמ"ת
 • אגרות
 • קנס מנהלי
משרד התקשורת
 • אגרות תדרים
 • אגרת רישיון אלחוט
נציבות מס הכנסה
 • יועצי מס - גביית שוברים
סוכני ביטוח
 • אגרות
 • בחינות
 • קנסות
עיריית בית שמש
 • תשלומי עירייה
עיריית כפר סבא
 • תשלומי עירייה
עיריית רמת השרון
 • תשלומי עירייה
רשות המיסים בישראל
 • דיווח מע"מ שוטף ותשלום חובות
 • מסי יבוא - אגף המכס
 • בלו דלק
 • מס הכנסה - חובות, ניכויים ומקדמות
 • קנסות מנהליים
 • מס שבח רכישה ומכירה
 • ניכוי מס במקור
רשות העתיקות אגרות
שירות התעסוקה
 • אשקלון
 • רמת גן
 • באר שבע
 • ירושלים
 • נתניה
 • רחובות
 • תל אביב
 • אשדוד
 • חדרה
 • חיפה
 • עפולה