DCSIMG

 תשלום חשבונות 

 תשלום חשבונות 

תשלומים לרשויות ממשלתיות שניתן לבצע באתר לאומי

 

רשות ממשלתית סוגי התשלומים
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
 • אגרות
המוסד לביטוח לאומי
 • משק בית
 • תשלומי מבוטח שאינו שכיר
 • מעסיקים 102
 • גביה מלא שכירים
 • תשלום חוב מזונות
 • ועדה רפואית
 • כרטיס חכם למייצגים
 • גביית חובות גמלה
 • תיק משק בית
 • פדיון המתנה
 • גביה לפנסיונרים
 • רכישת מכרזים
 • ועדות רפואיות
המרכז לגביית קנסות
 • תשלום קנסות
 • גביית קנסות
הנהלת בתי משפט
 • קנסות תעבורה
 • המרכז לגביית קנסות
הרשות לניירות ערך
 • אגרות
 • טפסים מקוונים
חברות ביטוח
 • אגרות
 • קנסות
חוק חופש המידע
 • אגרות
מועצה מקומית זכרון יעקב
 • תשלומי עירייה
מינהל מקרקעי ישראל
 • דמי חכירה
 • מחצבות - תקבולים שונים
מיסי יבוא
 • אגרות
מס הכנסה
 • עצמאים וחברות
 • ניכויים
 • קנסות מינהליים
 • מיסוי מקרקעין
 • ניכוי מס במקור
 • יועצי מס
מע"מ
 • תשלומים באינטרנט
משטרת ישראל
 • קנסות ודוחות תעבורה
 • כתב ערובה
 • מכרזים
משרד האוצר
 • סוכני ביטוח - בחינותת אגרות וקנסות
 • חברות ביטוח - אגרות, אגרות שנתיות וקנסות
משרד הביטחון
 • הוצאה לאור
משרד הבריאות
 • ביקורת ותקנים
 • אגרות אגף הרוקחות
משרד החוץ
 • אגרות
 • איתור, חילוץ, הטסה, שונות
משרד החקלאות
 • אגרות
משרד הכלכלה
 • אגרות אגודות שיתופיות
משרד המשפטים
 • רשם חברות
 • רישום והסדר מקרקעין
 • שמאי מקרקעין
 • מועצת רואי חשבון
 • אגף הפטנטים PCT
 • אגרות רישום
 • אגרות תקופתיות
 • אגרת רישום טאבו
 • מס חברה לרשם החברות
 • גביית שוברים
 • שובר שנתי - רשם העמותות
משרד הפנים - רשות האוכלוסין
 • רשם העמותות
 • יחידת הסמך לעובדים זרים אגף מת"ש
 • איגרת רישום עובד זר
 • מדורי תשלומים
  •  אשקלון
  • רמת גן
  • באר שבע
  • ירושלים
  • נתניה
  • רחובות
  • תל אביב
  • אשדוד
  • חדרה
  • חיפה
  • עפולה
  • פתח תקווה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • חידוש רישיון רכב
 • חידוש רישיון נהיגה
 • אגרת רישיון צמה
משרד התיירות
 • אגרות
 • שירות ירידים
משרד התמ"ת
 • אגרות
 • קנס מנהלי
משרד התקשורת
 • אגרות תדרים
 • אגרת רישיון אלחוט
נציבות מס הכנסה
 • יועצי מס - גביית שוברים
סוכני ביטוח
 • אגרות
 • בחינות
 • קנסות
עיריית בית שמש
 • תשלומי עירייה
עיריית כפר סבא
 • תשלומי עירייה
עיריית רמת השרון
 • תשלומי עירייה
רשות המיסים בישראל
 • דיווח מע"מ שוטף ותשלום חובות
 • מסי יבוא - אגף המכס
 • בלו דלק
 • מס הכנסה - חובות, ניכויים ומקדמות
 • קנסות מנהליים
 • מס שבח רכישה ומכירה
 • ניכוי מס במקור
רשות העתיקות אגרות
שירות התעסוקה
 • אשקלון
 • רמת גן
 • באר שבע
 • ירושלים
 • נתניה
 • רחובות
 • תל אביב
 • אשדוד
 • חדרה
 • חיפה
 • עפולה