האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

בנק לאומי ארה"ב מסיים את 2011 ברווח נקי של 20.1 מיליון דולר, גידול של 27% לעומת 2010

31 בינואר 2012

 

בנק לאומי ארה"ב (Bank Leumi USA - BLUSA) דיווח היום על התוצאות הכספיות לסיכום שנת 2011.
מהדיווח עולה כי בנק לאומי ארה"ב סיים את שנת 2011 ברווח נקי של 20.1 מיליון דולר, לעומת 15.8 מילון דולר בשנת 2010, גידול של 27%. 

מאזן הבנק גדל בכ- 10% והסתכם ב- 31 בדצמבר 2011 ב- 5.7 מיליארד דולר, לעומת 5.2 מיליארד דולר ב- 31 בדצמבר 2010.

 

מנכ"ל בנק לאומי USA, מר יצחק אייל, אמר כי השיפור בתוצאות 2011 נובע מהמשך גידול בפעילות הבנק ב- 2 קווי העסקים העיקריים שלו – בנקאות מסחרית ובנקאות פרטית. אייל ציין כי בזכות שמירה על מדיניות אשראי והשקעות אחראית וזהירה, ממשיך הבנק להציג יחסי נזילות ויחסי הון גבוהים המצביעים על חוסנו הפיננסי.

 

נתונים נוספים מתוך הדוחות:

  • הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ב- 2011 ב- 132.5 מיליון דולר, לעומת 130.4מיליון דולר, בשנת 2010.
  • ההכנסות התפעוליות קטנו בכ- 12 מיליון דולר והסתכמו בשנת 2011 ב- 42.1 מיליון דולר. ירידה זו נובעת בעיקרה מהכנסות חד פעמיות בשנת 2010.
  • ההוצאות התפעוליות הסתכמו בשנת 2011 ב- 138 מיליון דולר, בדומה להוצאות התפעוליות בשנת 2010.
  • סך האשראי נטו הסתכם ב- 31 בדצמבר 2011 בכ- 3.8 מיליארד דולר, לעומת כ- 3.5 מיליארד דולר ב- 31 בדצמבר 2010, גידול של כ- 9.4%.
  • סך הפקדונות הסתכמו ב- 31 בדצמבר 2011 בכ- 4.9 מיליארד דולר, גידול של 9% לעומת היתרה ב- 31 בדצמבר 2010, בניטרול גידול בפקדונות של חברה קשורה.
  • ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף 2011 ב- 516.9 מיליון דולר, לעומת 500.8 מיליון דולר, בסוף 2010.

 

בנק לאומי ארה"ב (BLUSA) פועל בארה"ב מזה למעלה מחמישים שנים, והוא חברת הבת הגדולה ביותר של קבוצת לאומי. BLUSA הוא בנק מסחרי מבוטח על ידי FDIC, והוא עוסק בעיקר בבנקאות מסחרית (בעיקר במימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני ומעלה) בנקאות בינלאומית, ובנקאות פרטית לתושבי ארה"ב ולתושבי חוץ. באמצעות סניפיו בניו יורק, אילינוי, קליפורניה ופלורידה, מציע הבנק שירותים בנקאיים מלאים לחברות ישראליות ולתושבי ישראל המעוניינים במוצרים ושירותים של בנק אמריקאי, לרבות מוצרי ניירות ערך וביטוח באמצעות חברת בת לעמילות (Leumi Investment Services Inc. ,(brokerage (לאומי שירותי השקעות אינק).