האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2011

רווח נקי של 1.891 מיליארד שקלים
לקבוצת לאומי בשנת 2011

 • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2011 – 8.3%

 

 • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2011 ב-1.889
  מיליארד שקלים

 

 • הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-14.2% והסתכם ב-7.49
  מיליארד שקלים

 

 • המשך הגידול בסעיפים המאזניים: סך המאזן (גידול של 11.4%), האשראי לציבור נטו (גידול של 7.7%) ופיקדונות הציבור (גידול של 11.9%)

 

 • הלימות ההון של הבנק הגיעה ל-14.34%, מזה יחס הון ליבה של 8.07%

 

 • בשנת 2011, העניקה קבוצת לאומי תרומות וחסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של 32.4 מיליון שקלים
 •