האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

עלייה של 18.6% ברווחי לאומי למשכנתאות ברבעון הראשון של 2012 ביחס לרבעון המקביל

הרווח הנקי של הבנק מסתכם ב - 70 מיליון שקלים

בנק לאומי למשכנתאות מפרסם היום את תוצאותיו הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2012.

 

ברבעון הראשון של השנה הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב - 70 מיליון שקלים, עלייה של 18.6% בהשוואה לרווח נקי של 59 מיליון שקלים בתקופה המקבילה בשנת 2011. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקרו משיפור המרווח המימוני וקיטון בהוצאות תפעוליות.
התשואה נטו על ההון הסתכמה ברבעון הראשון של 2012 ב-10.46% בחישוב שנתי.

 

האשראי לציבור נטו, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31 במרס 2012 ב- 57,126 מיליון שקלים זאת בהשוואה ל - 52,856 מיליון שקלים ב - 31 במרס 2011 גידול של 8.1%.

 

על הבנק:
בנק לאומי למשכנתאות אשר נוסד כחברה עוד בשנת 1921 הינו ותיק הבנקים למשכנתאות הפועלים בארץ. הבנק הינו בשליטה מלאה של בנק לאומי, ומתמחה במתן הלוואות למימון רכישה, בניה ושיפוצים של דירות למגורים, כמו גם מתן הלוואות לזכאי משרד השיכון.
בנק לאומי למשכנתאות מפעיל 104 נציגויות ברחבי הארץ, מרביתן בתוך סניפי לאומי, ו- 12 מהן נציגויות עצמאיות.

 

 

נתונים כספיים עיקריים של בנק לאומי למשכנתאות