האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.12

רווח נקי של 479 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2012

לעומת 155 מיליון שקלים ברבעון השלישי אשתקד.

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם ב-1,190 מיליון שקלים – בהשוואה ל-1,273 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ברבעון השלישי רשם הבנק הפרשה של 150 מיליון שקלים בגין הקדמת פרישתם של 250 מעובדי הבנק במסגרת תכנית ההתייעלות שהוכרזה בפברואר האחרון.

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה ברבעון השלישי של 2012 ב-8.0% (על בסיס שנתי), לעומת 2.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • מאזן הקבוצה הסתכם ב-369.5 מיליארד שקלים - גידול של 4.6% בהשוואה למאזן בתאריך 30 בספטמבר 2011.

 

  • יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ב-241.5 מיליארד שקלים, גידול של 1.7% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2011.

 

  • יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ב-285.2 מיליארד שקלים, גידול של 6.7% בהשוואה לספטמבר 2011.

 

  • יחס הלימות ההון בתאריך 30 בספטמבר 2012 עמד על 15.02%, מזה יחס הון ליבה של 8.60%.