האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ייעוץ פנסיוני 

 ייעוץ פנסיוני 

אמנת השירות

אמנה זו, מהווה כתב התחייבות מטעם לאומי והיועצים הפנסיוניים הפועלים בו לאופן מתן שירותי הייעוץ הפנסיוני בלאומי. אמנת השירות גובשה מתוך התפיסה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה.
 

האמנה נועדה לתת פומבי, בכתב, לתפיסת השירות של לאומי בנושא הייעוץ הפנסיוני, והיא מתבססת על עקרונות של אחריות, זמינות ,כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות.


 

על בסיס ערכי שירות אלו אנו, היועצים הפנסיונים, מחויבים לערכים הבאים:
 

א. התמקדות בצרכי לקוח - יועץ פנסיוני יציב את צרכי הלקוח בראש סולם העדיפויות, תוך שמירה על גבולות החוק, תוך גילוי יושר, הוגנות, מתן כבוד ומתן מידע שלם ומדויק.
 

ב. אחריות - יועץ פנסיוני יקפיד לייעץ ללקוח כיצד לנהל את חסכונותיו הפנסיוניים, תוך נקיטת משנה זהירות, ויגלה הבנה ואחריות לצרכי הלקוח ולמידת הסיכון שהוא נכון ליטול. היועץ יעשה זאת, באמצעות תהליך של בירור מקדים ושיח ישיר עם הלקוח. היועץ ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח, יקבל ויעביר אישור או מסמך או בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצריו של הלקוח.
 

ג. סודיות וחסיון המידע - יועץ פנסיוני יכבד את פרטיות לקוחותיו ואת סודיות וחיסיון המידע שאליו נחשף במהלך עבודתו  ולא ישתמש במידע זה לטובתו או לצרכיו האישיים.
 

ד. רגישות לניגוד עניינים - יועץ פנסיוני יבחן תמיד את מניעיו בעת החלטה לנקוט פעולה מסוימת ואשר עלולים להתנגש עם טובת הלקוח, כמו למשל טובת הבנק, נטיות מקצועיות וכדומה. 
 

ה. שוויון בייעוץ - יועץ פנסיוני ייתן ייעוץ מקצועי ואיכותי ללקוחותיו, ללא אפליה או העדפה הנובעות מגודל התיק הפנסיוני, אופי הלקוח או יחסי קרבה אישיים.

 


ו. שקיפות - יועץ פנסיוני, הגם שהוא חלק ממבנה עסקי המכוון למטרות רווח, יציב את טובת הלקוח בראש סולם העדיפויות, ינהג במקצועיות ובכנות ותוך גילוי נאות של פעולותיו, על המשתמע מהן. יועץ פנסיוני לא ינצל משגים או טעויות לרעת הלקוח, אלא יתקנם, גם בדיעבד, תוך יידוע הלקוח והממונים גם יחד.
 

ז. זמינות - יועץ פנסיוני יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר ויפעל לעדכון הלקוח לגבי אופן קבלת השירות ודרכי ההתקשרות העומדות לרשותו. יועץ פנסיוני ימסור ללקוח כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 

ח. הצגת תמונה מלאה רלבנטית - יועץ פנסיוני ייתן מענה מתאים לצרכי הלקוח תוך זמן סביר ממועד פנייתו ויקפיד להציג בפני הלקוח חלופות חסכון שונות, תוך ניתוח מקצועי ומנומק של היתרונות והחסרונות. כמו כן, ימסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו.
 

ט. למידה מתמדת - יועץ פנסיוני ישאף למצוינות מקצועית באמצעות שיפור מתמיד של יכולותיו: ידע, כלים, מוצרים ושיטות למידה,  בהסתמך על ניסיונו האישי והן על התעדכנות שוטפת במחקרים ובפרסומים מקצועיים.
 

י. הכרה בגבולות הידע - יועץ פנסיוני יכיר במגבלות הידע והמומחיות שלו, וייעץ רק בתחומים שהם בתחום סמכותו והבנתו. היועץ יקפיד להדגיש את מגבלות הייעוץ לאור דרישות החוק והאתיקה המקצועית.

 

יא. פרקי הזמן לטיפול בפניות של לקוחות

מענה לעניין קיום פגישה- תוך שבעה ימי עסקים

מענה לעניין מענה ראשוני- תוך שני ימי עסקים
מענה לעניין העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לבצוע פעולה הקשורה למוצר- תוך שבעה ימי עסקים
מענה לעניין מסירת מסמכים- תוך שלושה ימי עסקים