האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואות 

 הלוואות 

הבהרות

כללי

 • התנאים בתוקף עד ליום 31.12.2020.
 • ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים בלבד.
 • אישור ההלוואה, סכום הזכאות, התנאים והבטחונות - בכפוף לשיקול דעת הסניף ובהתאם לקריטריונים.
 • לאומי רשאי לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • תנאי ההלוואה, לרבות סוגי ושיעורי העמלות, כפופים לתנאי ההסכם שייחתם עם הלקוחות.
 • פרטים מלאים ומחייבים ניתן לקבל בסניפי לאומי.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה למתן האשראי/ההלוואה.
 • האמור בפרסום זה אינו מחייב את הבנק להעמיד את האשראי/ההלוואה.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

הלוואה גמישה

 • גובה ההחזר החודשי של הקרן ייקבע בעת העמדת ההלוואה, בתיאום עם סניפך ובכפוף לשיקול דעתו.
 • סכום ההלוואה הכולל צריך להתחלק במספר התשלומים ללא שארית של אגורות.