האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואות 

 הלוואות 

הבהרות

כללי

  • התנאים בתוקף עד ליום 31.12.2021.
  • ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים בלבד.
  • אישור ההלוואה, סכום הזכאות, התנאים והבטחונות - בכפוף לשיקול דעת הסניף ובהתאם לקריטריונים.
  • לאומי רשאי לשנות את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • תנאי ההלוואה, לרבות סוגי ושיעורי העמלות, כפופים לתנאי ההסכם שייחתם עם הלקוחות.
  • פרטים מלאים ומחייבים ניתן לקבל בסניפי לאומי.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה למתן האשראי/ההלוואה.
  • האמור בפרסום זה אינו מחייב את הבנק להעמיד את האשראי/ההלוואה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.