האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 106.5 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי בשנת 2013

25 בפברואר 2014

 

בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לשנת 2013.

הרווח הנקי לשנת 2013 הסתכם ב- 106.5 מיליון שקלים – עליה של 3.3% בהשוואה לרווח נקי של 103.1 מיליון שקלים
בשנת 2012.

הכנסות הבנק לשנת 2013 הסתכמו ב-421.7 מיליון שקלים - עליה בשיעור של 3.9% בהשוואה להכנסות של 405.9
מיליון שקלים בשנת 2012.

 

הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הרווח בשנת 2013 הינם:

  • עליה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 10.8 מיליון שקלים, כתוצאה מגידול בפעילות העסקית של הבנק.
  • ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 5.9 מיליון שקלים.
  • עליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של 5.0 מיליון שקלים.
  • עליה בהוצאות התפעוליות בסך של 16.2 מיליון שקלים.

 

לקריאת ההודעה במלואה - לחץ כאן