האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות רבעוניים ושנתיים 

 ארכיון דוחות רבעוניים ושנתיים 

ארכיון גילויים פיקוחיים נוספים

ליום 31 מרץ 2016

 


ליום 31 דצמבר 2015
 

 

ליום 30 בספטמבר 2015

 

 

 

ליום 30 ביוני 2015

 

 

 

ליום 31 במרץ 2015

 

 

 

ליום 31 בדצמבר 2014

 

 

 

ליום 30 בספטמבר 2014

 

 

 

ליום 30 ביוני 2014

 

 

 

ליום 31 במארס 2014

 


 

ליום 31 בדצמבר 2013