DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לאומי בזמן 

 לאומי בזמן 

צריכים עזרה?

 • כיצד מצטרפים לשירות?
  רישום באמצעות האינטרנט:
  1.היכנסו לתפריט הפעולות במשולש הכחול, ובחרו ב"תיבת הדואר שלי"
  2.לחצו על "הצטרפות להודעות ודואר", ובחרו ב"לאומי בזמן"
  .באפשרותכם להצטרף גם בסניף בו מתנהל חשבונכם

 

 • כיצד ניתן לבטל את ההצטרפות לשירות?
  ניתן להתנתק מהשירות בכל עת באמצעות האינטרנט על ידי כניסה לחשבונכם ולחיצה על לשונית "My לאומי". בסרגל הימני לחץ על "לאומי בזמן" ולאחר מכן על ביטול הצטרפות. בנוסף, ניתן לבטל את הצטרפותך באמצעות לאומי 5522* או בסניף בו מתנהל חשבונכם.

 

 • מה עלות השירות?
  • בגין החבילה המשולבת, יחויב כל מספר לקוח שצורף לשירות בעמלה בסכום קבוע, ללא הגבלה על מספר ההודעות כמפורט בתעריפון עמלות.
  • בגין חבילת הבסיס לא תיגבה עמלה.
  • העמלה לעיל לא תיגבה מלקוח שאחד מהחשבונות תחתיו מצורף למסלול לאומי Top Digital Plus.
  • עלויות השירות, אינן כוללות חיובים שייגבו על ידי המפעיל הסלולרי בגין משלוח ו/או קבלת הודעות SMS ו/או בגין השימוש בטלפונים הסלולריים ו/או בגין שימוש בשירות בחוץ לארץ.

 

 • אפשר להישאר במתכונת הקיימת ולא לעבור לחבילות החדשות?
  לאומי בנה את החבילות המוצעות לכם לאחר מחשבה ותכנון המותאמים לצרכי הלקוחות על פי דפוסי התעניינותם. לכן, מוצעות שתי החבילות הנ"ל - חבילה משולבת וחבילה בסיסית. שתי חבילות אלה מחליפות את המתכונת הישנה.

 

כפוף לתנאי השירות ולתנאים הכלליים לניהול חשבון.