האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.03.2014

רווח נקי של 625 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2014 -
עלייה של 9.6% לעומת הרבעון הראשון של 2013

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה ברבעון הראשון של 2014 ב-9.7% (על בסיס שנתי), לעומת 9.4% (על בסיס שנתי) ברבעון הראשון של 2013.

 

  • הכנסות בגין הפסדי אשראי בסך של כ-51 מיליון שקלים, 0.08%, מסך האשראי לציבור, נטו.

 

  • המשך הריסון בהוצאות השכר – תוצר של תכנית ההתייעלות.

 

  • הבנק מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

  • יחס הלימות ההון (במונחי באזל 3) הגיע ל-14.39%, מזה יחס הון
    רובד 1 –  9.41%.