האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 נגישות בלאומי 

 נגישות בלאומי 

  • קבלת שירות ללא המתנה בתור- לשם קבלת ההטבה, הנך מתבקש להציג תעודת נכה תקפה, אשר נושאת את המלל "פטור מעמידה בתור". הקדמת התור אינה רלוונטית לשירותים בהם התור נקבע בתיאום מראש.
  • עמלות- בהתאם לכללים של בנק ישראל, לקוח עם מוגבלות עם נכות בשיעור של 40% או יותר, בהתאם לאישור משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי, זכאי להטבה בעמלות של – 4 פעולות פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. לפרטים נוספים בדבר ההטבה>>