האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבונות לשכירים 

 חשבונות לשכירים 

הבהרות

  • התנאים המיוחדים יוענקו בכפוף לשיקולי מנהל הסניף בהתאם למקובל בבנק.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים או לבטלם בכל עת.