האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.12.2014

רווח נקי של 1,502 מיליון שקלים לקבוצת לאומי בשנת 2014

בנטרול ההפרשה שבוצעה לטובת ההסדר שנחתם עם הרשויות האמריקאיות, התשואה להון בשנת 2014 עמדה על 9.3%

 

 

  • עמידה ביעדי תוכנית ההתייעלות התלת-שנתית לשנים 2012-2014: מצבת העובדים בקבוצה ירדה ב- 1,001 עובדים

 

  • לאומי מכריז על תוכנית התייעלות נוספת לשנים 2015-2017: עד סוף 2017 מתוכנן כי מצבת העובדים תקטן ב- 1,000 עובדים נוספים

 

  • המשך מגמת הירידה בהוצאות השכר של הבנק, גם בשנת 2014

 

  • בנטרול ההפרשה שבוצעה לטובת ההסדר שנחתם מול הרשויות האמריקאיות, סך כל הוצאות תפעוליות ואחרות קטנו ב-4.3%

 

  • יחס הון רובד 1 (במונחי באזל 3) עמד בסוף שנת 2014 על 9.21%, בהשוואה ליחס הון רובד 1 של 9.09% ביום 1 בינואר 2014

 

  • גידול של כ- 6.6% באשראי למגזר ה- Middle Market  בישראל, הכולל את סקטור ההיי-טק

 

  • גידול של כ-4% באשראי לעסקים קטנים בישראל

 

  • לאומי החליט על הקמת בנק דיגיטלי שיפעל מראשית 2016 כקו עסקים נפרד במסגרת הבנק, במטרה לאפשר ללקוחות לנהל את כלל הפעילות הבנקאית שלהם בערוצים דיגיטליים בלבד, ללא צורך בסניפים. הבנק הדיגיטלי יוקם על גבי פלטפורמה טכנולוגית חדשנית ויעילה, ויאפשר להוזיל את עלויות ניהול החשבון ללקוח