האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 23.3 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון השני של שנת 2015

10.8.2015

 

בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מפרסם היום את דוחותיו הכספיים למחצית ראשונה של שנת 2015.

 

הרווח הנקי של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם ב- 48.5 מיליון שקלים, ירידה של כ-1.4% בהשוואה לרווח נקי של 49.2 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2014.

 

הכנסות הבנק במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו ב- 221.6 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ-3.3% בהשוואה להכנסות של 214.6 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2014.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה במחצית הראשונה לשנת 2015 ב- 16.0% , לעומת 18.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

דוחות כספיים של בנק ערבי ישראלי להמשך הידיעה