האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוח ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא: ניהול החשיפה לסיכונים בפעילות חוצה גבולות של לקוחות אמריקאים

27.8.2015

 

רצ"ב דיווח מיידי שפרסם בנק לאומי הבוקר בעניין: דו"ח הביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא ניהול החשיפה לסיכונים בפעילות חוצה-גבולות של לקוחות אמריקניים.

הדיווח כולל גם  את תמצית תגובת לאומי לדו"ח.

 

לדוח הביקורת ולתגובת הבנק המלאים לחץ כאן לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן