האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 31.3.2015

רווח נקי של 25.2 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון הראשון של שנת 2015

 

הרווח הנקי של הבנק ברבעון הראשון לשנת 2015 הסתכם ב- 25.2 מיליון שקלים, עליה של כ- 14.5% בהשוואה לרווח נקי של 22.0 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2014.

 

הכנסת הבנק לרבעון הראשון לשנת 2015 הסתכמו ב- 108.4 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ- 3.1% בהשוואה להכנסות של 105.1 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2014.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה ברבעון הראשון לשנת 2015 ב- 17.1% לעומת 17.3% ברבעון הראשון לשנת 2014.

 

מידע נוסף:

 

מאזן הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2015 בכ- 7.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 7.2 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2014 (גידול של 9.1%), וכ- 7.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 2.9%).

 

האשראי לציבור, נטו הסתכם ב- 31 במרס 2015 בכ- 5.2 מיליארד שקלים בהשוואה לכ- 4.8 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2014 (גידול של 9.2%), וכ- 5.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 3.2%).

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 במרס 2015 בכ- 4.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2014 (גידול של 4.7%), וכ- 4.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 0.6%).

 

הון הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2015 בכ- 625.7 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 555.8 מיליון שקלים ב- 31 במרס 2014 (גידול של 12.6%), וכ- 618.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 1.1%).