האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 31.12.2014

בנק ערבי ישראלי מדווח על רווח נקי של 100.4 מיליון שקלים בשנת 2014

הרווח הנקי לשנת 2014 הסתכם ב- 100.4 מיליון שקלים - ירידה של 5.7% בהשוואה לרווח נקי של 106.5 מיליון שקלים בשנת 2013.

 

הכנסות הבנק לשנת 2014 הסתכמו ב- 440.9 מיליון שקלים - עליה בשיעור של 4.6% בהשוואה להכנסות של 421.7 מיליון שקלים בשנת 2013.

 

תשואת הרוח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013. 

 

מידע נוסף:

 

מאזן הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2014 בכ- 7.6 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 6.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 - גידול של 10.3%.

 

האשראי לציבור, נטו הסתכם ב- 31 בדצמבר 2014 בכ- 5.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 - גידול של 10.6%.

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 בדצמבר 2014 בכ- 4.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 דצמבר 2013- גידול של 4.4%.

 

הון הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2014 בכ- 653.4 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 553.0 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 - גידול של 18.2%.