האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.6.2013

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 52.6 מיליון שקלים, לעומת 50.7 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2012 - עליה בשיעור של 3.7%. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2013 הסתכם ב- 26.1 מיליון שקלים, לעומת 25.0 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 4.4%.

 

מידע נוסף:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 30 ביוני 2013 ב- 6.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 5.9 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2012 (גידול של 8.6%), ו- 6.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 , (גידול של 5.3%).

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב- 30 ביוני 2013 ב- 4.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 3.9 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2012 (גידול של 11.5%), ו- 4.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (גידול של 6.3%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 30 ביוני 2013 ב- 4.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 4.1 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2012 (גידול של 8.2%), ו- 4.3 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012, (גידול של 2.0%).

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 30 ביוני 2013 ב- 498.5 מיליון שקלים בהשוואה ל- 474.9 מיליון שקלים ב- 30 ביוני 2012 (גידול של 5.0%), ו- 526.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (קיטון של 5.4%).