האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים ליום 31.3.2013

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק בכ- 26.5 מיליון שקלים, לעומת 25.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2012 - עליה בשיעור של 3.1%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 24.0%.

 

מידע נוסף:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2013 בכ- 6.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 5.9 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2012 (גידול של 4.0%), ועליה של 0.5% לעומת 31 בדצמבר 2012.

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב- 31 במרס 2013 בכ- 4.2 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.8 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2012 (גידול של 9.0%), וכ- 4.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (גידול של 1.9%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 במרס 2013 בכ- 4.3 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.0 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2012 (גידול של 8.5%), וירידה של 0.2% לעומת 31 בדצמבר 2012.

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2013 בכ- 472.6 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 449.0 מיליון שקלים ב- 31 במרס 2012 (גידול של 5.3%), וכ- 526.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (קיטון של 10.3%).