האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לשנת 2012

הרווח הנקי ל- 2012 הסתכם ב- 103.1 מיליון שקלים - ירידה של 5.2% בהשוואה לרווח נקי של 108.7 מיליון שקלים בשנת 2011.

 

הכנסות הבנק לשנת 2012 הסתכמו ב- 405.9 מיליון שקלים - עליה בשיעור של 7% בהשוואה להכנסות של 379.4 מיליון שקלים בשנת 2011.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב- 21.8%.

 

הרווח מפעולות רגילות, לפני מס, הסתכם ב- 158.5 מיליון שקלים - עליה בשיעור של 3.9% לעומת 152.6 מיליון שקלים בשנת 2011.

 

נתונים נוספים :

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2012 בכ- 6.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 5.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 - גידול של 6.0%.

 

  • האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב- 31 בדצמבר 2012 בכ- 4.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.7 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 - גידול של 9.9%.

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 בדצמבר 2012 בכ- 4.3 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 - גידול של 11.6%.

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 31 בדצמבר 2012 בכ- 526.8 מיליון שקלים, בהשוואה לכ- 423.5 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 - גידול של 24.4%.