האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2011

ברבעון השלישי של 2011 , הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 24.7 מיליון שקלים, לעומת 20.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. גידול של 21.7% . בתשעת החודשים הראשונים של 2011 , הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 72.7 מיליון שקלים, לעומת 53.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 36.1% . התשואה נטו על ההון העצמי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב- 28.8% על בסיס שנתי לעומת 21.1% בתקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות הבנק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 ב- 280.9 מיליון שקלים לעומת 251.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 29.7 מיליון שקלים המהווים 11.8% .

 

מידע נוסף:

 

  • האשראי לציבור, נטו הסתכם ביום 30.9.2011 ב- 3,580.7 מיליון שקלים בהשוואה לכ– 3,139.3 מיליון שקלים ביום 30.9.2010 גידול של 14.1%, וכ- 3,292.8 מיליון שקלים ביום 31.12.2010 גידול של 8.7% .

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ביום 30.9.2011 ב- 3,738.4 מיליון שקלים בהשוואה לכ – 3,298.8 מיליון שקלים ביום 30.9.2010 גידול של 13.3%, וכ- 3,436.6 מיליון שקלים ביום 31.12.2010 גידול של 8.8%.

 

  • ההוצאות התפעוליות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב – 165.7 מיליון שקלים, לעומת 149.4מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.9% , בעיקר מעליה בהוצאות השכר ומהוצאות אחזקת בנינים ומחשב