DCSIMG

 בנקאות באינטרנט 

 בנקאות באינטרנט 

תעודת הזהות הבנקאית שלך

כמו תעודת הזהות הרגילה, כך גם תעודת הזהות הבנקאית מציגה בקצרה את פרטי החשבון שלך בלאומי ומספקת לך מידע בכל היבט של הפעילות הבנקאית שלך בכל אחת מ -3 השנים האחרונות.
 

  • בתעודת הזהות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים אפשר למצוא את כל הנתונים הקשורים לנכסים וההתחייבות שלך בבנק, כמו: הכנסות, הוצאות, פעילות שוטפת ועוד.
  • לצפייה בתעודה יש להכנס לחשבונך באתר, ללחוץ על "עובר ושב" בתפריט הצדדי, ולאחר מכן על "דוחות שנתיים - ת"ז בנקאית".

 

לצפייה בדו"ח המלא

 

 

*נציין כי בכל עת תהיה לך נגישות, לכל הפחות, ל-3 הדוחות השנתיים האחרונים.