DCSIMG תעודת הזהות הבנקאית שלך - בנק לאומי

תעודת הזהות הבנקאית שלך

כמו תעודת הזהות הרגילה, כך גם תעודת הזהות הבנקאית מציגה בקצרה את פרטי החשבון שלך בלאומי ומאפשרת לך לדעת מה, כמה, למה ומתי, בכל היבט של הפעילות הבנקאית שלך בשנת 2016.
 

בתעודת הזהות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים אפשר למצוא את כל הנתונים הקשורים לנכסים וההתחייבות שלך בבנק,

ההכנסות, ההוצאות, הפעילות השוטפת ועוד.

 

 

לצפייה בתעודה יש להכנס לחשבונך באתר, ללחוץ על "עובר ושב" בתפריט הצדדי, ולאחר מכן על "דוחות שנתיים - ת"ז בנקאית".

 

לצפייה בדו"ח