האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 בנקאות באינטרנט 

 בנקאות באינטרנט 

תעודת הזהות הבנקאית שלך

כמו תעודת הזהות הרגילה, כך גם תעודת הזהות הבנקאית מציגה בקצרה את פרטי החשבון שלך בלאומי ומספקת לך מידע בכל היבט של הפעילות הבנקאית שלך בכל אחת מ -3 השנים האחרונות.
 

  • בתעודת הזהות ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים אפשר למצוא את כל הנתונים הקשורים לנכסים וההתחייבות שלך בבנק, כמו: הכנסות, הוצאות, פעילות שוטפת ועוד.
  • לצפייה בתעודה יש להכנס לחשבונך באתר, ללחוץ על "עובר ושב" בתפריט הצדדי, ולאחר מכן על "דוחות שנתיים - ת"ז בנקאית".

 

לצפייה בדו"ח המלא

 

 

*נציין כי בכל עת תהיה לך נגישות, לכל הפחות, ל-3 הדוחות השנתיים האחרונים.