האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לשנת 2015

בישיבת דירקטוריון של לאומי שהתקיימה ביום 28 בפברואר 2016, הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע"מ לשנת 2015.